حمل کلیه وسایل در باغ صبا شبانه روززی

باغ صبا از محله های واقع در مرکز و رو به شمال تهران است.
این محله دارای بافت مسکونی - تجاری می باشد.
در این منطقه عمدتا قشر متمول و قدیمی تهرانی سکونت دارند. این محله از شرق به خیابان شریعتی , از غرب به خیابان سهروردی , از شمال به خیابان مطهری و از جنوب به خیابان بهارشیراز منتهی می شود.
از مهم ترین خدمات اتوبار اطلس بار در زمینه سرویس دهی در منطقه باغ صبا می توان به:
•    اجاره ماشین های لوکس باربری با بهترین امکانات
•    اعزام کارگران ماهر و ورزیده خانم و آقا برای بسته بندی اثاثیه و حمل بار
•    بارگیری اثاثیه در ماشین
•    بازچینی و چیدمان اثاثیه طبق دلخواه شما در محل جدید
•    خدمات شبانه روزی
اشاره کرد.
انواع اثاثیه شما را حمل می کنیم.

حمل کلیه وسایل در باغ صبا شبانه روززی