دو نکته کوچک اما مهم قبل اسباب کشی

یکی دیگر از موارد قابل‌ توجه در اسباب‌کشی و جابه‌جایی در دسترس قرار دادن در حین بسته‌بندی نمودن خاص اشیای حساس ، ارزشمند و قیمتی و مدارک معتبر است. که احتمال مفقود شدن یا آسیب دیدن آن‌ها را در طول یک جابه‌جایی  وجود دارد، کارت‌های اعتباری، جواهرات ظریف و زیبا، گذرنامه، شناسنامه و یا دیگر اسناد مهم شخصی و مالی که برای  شما حیاتی و مهم است و ممکن است نیاز به پیدا کردن سریع آن‌ها در حین یا بعد از اسباب‌کشی باشد.

یکی دیگر از مهم‌ترین ترفندها در اسباب‌کشی و جابجایی تهیه تقویم روزانه و چک‌لیست وسایل و کارهایی است که باید انجام بپذیرد. این امر شمارا در تقسیم‌کارها و یک برنامه‌ریزی مناسب و دقیق یاری می‌رساند.اینکه درزمینهٔ جابه‌جایی یا اثاث‌کشی یک تقویم و لیست کاری تهیه نمایید  و سپس برای خود مهلت برای بسته‌بندی اتاق‌های مختلف در خانه و زمان انجام کارهای ضروری اثاث‌کشی در نظر بگیرید بسیار حائز اهمیت است.. همچنین شما می‌توانید از "اولویت"  دربسته بندی وسایل خانه استفاده کنید، به‌عنوان‌مثال ابتدا لوازم با کاربرد کمتر را در یک اتاق بسته‌بندی کنید! مثل در آشپزخانه ابتدا ظروف کم‌مصرف یا تزیینی را بسته‌بندی نمایید تا بتوانید تاآخرین روز سکونت در خانه قدیمی زندگی اصلی خود را در پی گیرید