دکوراسیون آپارتمان های کوچک

دکوراسیون آپارتمان ها ی کوچک

دکوراسیون آپارتمان های کوچک می تواند چالش برانگیز باشد چگونه می توان فضای کوچک و محدود آپارتمان را بزرگ تر نشان داد ؟به توصیه های زیر توجه

کنید :

1-پیش به روی روشنی

 برای کف و دیوار هااز رنگ های روشن استفاده کنید رنگ های آرام می تواند فضا های تنگ و کوچک را بزرگ تر و روشن تر نشان دهند.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

2-آویزان کردن آینه

آینه را رو به روی پنجره نصب کنید زیرا آینه نور را در فضا پخش می کند و باعث می شود تا فضا دلبازتر به نظر آید. هر چه آینه بزرگتر باشد بهتر است.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

3-لامپ های براق

از لامپ های براق , اثاثیه روشن و یا هر چیزی که مانند آیینه بتواند در فضا روشنی ودرخشندگی پخش کند استفاده کنید.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

4- نصب قفسه های متحرک

شما می توانید با نصب قفسه های متحرک فضای اضافی برای قرار دادن کتاب , جعبه ی شطرنج و دیگر وسایل دکوری ایجاد کنید . به این ترتیب شما دیگر نیاز

به کتاب خانه حتی کوچک و دکور ندارید.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

5-حداکثر استفاده از گوشه ها

اغلب این گوشه ها بلا استفاده می تواند بهترین نقطه برای قرار دادن یک صندلی و یک قفسه ی کوچک کتاب باشد با این کار شما می توانید به فضای کوچک

خود روح زندگی بدهید.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

6-پنجره های بزرگ دروغین

چوب پرده را چند اینچ بالاتر از پنجره و نزدیک به سقف نصب کنید  به دین ترتیب پنجره بزرگ تر به نظر می آید.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

7-تناسب رنگ پرده و دیوار

ست کردن رنگ پرده ها و دیوار باعث می شود تا فضا بزرگتر و آرام بخش باشد .

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

8-اثاثیه کوچک

برای فضای کوچک خود اسباب و وسایل کوچک و مناسب مانند میز در تصویر زیر انتخاب کنید.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

9- فضای مخفی

یکی از آسان ترین راهها برای مرتب نگه داشتن فضا های کوچک انتخاب وسایلی با فضای مخفی است.

به عنوان مثال , در تصویر زیر در زیر میز قفسه  و جا های خالی و مناسبی وجود دارد که شما می توانید به نحو احسنت از آن استفاده کنید .

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

10-اثاثیه متحرک

اسباب و وسایل چرخ دار انتخاب کنید به این ترتیب شما به آسانی می توانید وسایل مورد نیاز خود را در موقع مناسب جا به جا کنید.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

11-گیاهان

استفاده از گیاهان در فضاهای خیلی کوچک باعث می شود تا آن مکان روشن تر و شاداب به نظر آید.

اگر در روی کف اتاق فضای خالی و مناسب برای گلدان ندارید می توانید آن را در جای مناسب آویزان کنید.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

12- قرار دادن مبلمان دور از دیوار

بین دیوار و پشت مبل چند اینچ فاصله ایجاد کنید تا اتاق دلبازتر به نظر آید.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک
 

13-پرده عمومی

اندازه ی پرده باید چند اینچ پایین تر از سقف تا روی کف زمین باشد به این ترتیب حتی سقف های کوچک نیز بلند در نظر می آید.

دکوراسیون آپارتمان های کوچک