آسیب های ناشی از حمل و جابجایی بار و ایمنی در حمل بار به صورت دستی

آسیب های ناشی از حمل و جابجایی بار و ایمنی در حمل بار به صورت دستی

يکي از چالش هاي مهم در هر حرکت، آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايي بار به صورت دستي مي باشد. اگر چه کارها مثل گذشته سخت و طاقت فرسا نيست و روشهاي حمل بار و جابجايي آنها بسيار آسان تر شده است اما همچنان اين مسئله يکي از مشکلات اصلي در اين زمينه است و اين آسيب ها نسبت به گذشته تغيير چنداني نداشته است. از اين رو بر آن شديم تا در اين زمينه اطلاعاتي به دست آوريم و آن را با شما به اشتراک بگذاريم.
از آنجايي که ما در زمينه اتوبار و باربری فعاليت مي کنيم برايمان بسيار مهم است که پرسنل ما از هر لحاظ در ايمني و رفاه باشند و سختي کار حمل بار و اثاثيه براي آنها آسان تر شود. به همين دليل ما روشهاي ارگونوميک حمل بار را به کارگران خود آموزش مي دهيم و اين مطالب را با شما نيز در ميان مي گذاريم تا در صورتي که خودتان قصد جابجايی اثاثيه منزل تان را داريد بتوانيد به بهترين شکل ممکن از خود و اعضاي خانواده تان محافظت نماييد و از آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار به صورت دستي پيشگيري نماييد.
همچنين ما آماده ايم هر زمان که شما نياز داشته باشيد کارگر اسباب کشي ماهر و آموزش ديده خود را براي کمک به شما اعزام نماييم.

حمل و نقل دستی بار

در حمل بار به صورت دستي اين عضلات بدن هستند که فعاليت مي کنند و با به حرکت در آوردن استخوان ها و اسکلت بدن کار را انجام مي دهند. در اين فعاليت دو سيستم قلبي- عروقي و سيستم اسکلتي- عضلاني درگير مي شوند و تحت فشار قرار مي گيرند. اين کار باعث مي شود تا مصرف اکسيژن افزايش پيدا کند و ضربان قلب بالا رود. در اين ميان فشار بر سيستم قلبي- عروقي از اهميت کمتري برخوردار است زيرا با استراحت مي تواند دوباره به حالت اوليه برگردد اما سيستم اسکلتي- عضلاني بسيار آسيب پذير تر است و آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار روي اين سيستم مي تواند کاملا مشکل زا باشد.
فشارهاي وارد بر سيستم ستون فقرات در بيومکانيک مورد مطالعه قرار مي گيرد.
اصطلاح حمل و نقل دستي بار شامل موارد زير است:

 • بلند کردن بار (Lifting)
 • پايين آوردن (Lowering)
 • هل دادن (Pushing)
 • کشيدن (Pulling)
 • حمل کردن (Carrying)
 • نگه داشتن (Holding)

اين موارد دربرگيرنده بخش بزرگي از اين کار مي باشد.

کاهش آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار

در اين مبحث شناسايي و کنترل شرايطي که باعث آسيب هاي اسکلتي_ عضلاني مي گردد بسيار اهميت دارد و براي به حداقل رساندن چنين آسيب هايي بايد از شيوه هاي درست کنترل مديريتي و مهندسي استفاده نمود. اين شيوه ها مي تواند شامل:
انتخاب پرسنل مناسب
آموزش ارگونومي در حمل دستي بار
گردش شغلي
استفاده از شيوه هاي مکانيکي
باشد.

انواع آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار به صورت نادرست

آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار به صورت نادرست انواع مختلفي دارد اما مورد توجه ترين اين آسيب ها مي تواند شامل آسيب هاي وارد به ستون فقرات و کمر باشد که شامل آسيب هاي وارد به مهره هاي کمري (Lumbar Region) مي باشد. بسياري از پژوهش هاي انجام گرفته در زمينه شناسايي آسيب هاي ناشي از حمل و جابجایی بار به صورت نادرست نشان از اين دارد که بيشترين آسيب ها روي پنجمين مهره کمر , اولين مهره ساکروم و ديسک بين اين دو مهره بوده است. پارگي صفحات ميان مهره اي در هنگام بلند کرد بار از ديگر آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار نادرست است.

جابجایی بار و باربری
پيشگيری از آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار

اولين و اساسي ترين سوالي که در اين زمينه مطرح مي شود اين است که روش درست بلند کردن اشيا و بارهاي سنگين براي جلوگيري از آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار چيست در اين مورد مي توان به دو سوال زير پاسخ داد:
ايمن ترين روش بلند کردن بار کدام است؟
حداکثر وزن باري که يک شخص مي تواند بلند کند چقدر است؟
اما اصل اساسي در بلند کردن ايمن بار اين است که بار تا حد ممکن نزديک بدن قرار گيرد. دومين نکته و اصل اساسي در بلند کردن بار براي پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار اين است که بلند کردن بايد به صورت متقارن انجام شود و هيچ گونه چرخش و پيچشي حول محور طولي ستون فقرات وجود نداشته باشد. حوزه دسترسي يک شخص ايستاده در بلند کردن بار بر اساس راحتي , دشواري و به صورت کلي ميزان نيروي بيومکانيکي وارد شده به ساختار اسکلتي_عضلاني تقسيم بندي مي شود.

شيوه صحيح بلند کردن بار

در هنگام بلند کردن بار زماني که کمر خميده و پاها مستقيم باشد بيشترين فشار روي ستون فقرات شخص وارد مي شود و اين يکي از فاکتورهاي خطرناک و خطرساز در آسيب هاي ستون فقرات به شمار مي آيد. از اين رو براي پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار بهتر است بلند کردن بار با کمر راست و پاهاي خميده انجام شود و اگر بار به بدن نزديک باشد نيروي وارد شده به ستون فقرات به حداقل مي رسد.
در برخي موارد که روش حمل بار به اين صورت است که بايد بار از بدن فاصله داشته باشد شيوه بالا اعتبار خود را از دست مي دهد زيرا در اين مورد ايمن تر است که بلند کردن بار با کمر خميده انجام شود. هر چه فاصله افقي بار از بدن کاهش يابد و بدن نيز راست و مستقيم باشد به طوري که وزن بالاتنه در ستون مهره ها منتقل شود براي بلند کردن بار ايمن تر است و به کاهش آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار منجر مي شود.

شيوه صحيح هل دادن و کشيدن بار

اگر چه بلند کردن بار در حمل و نقل و جابجايی دستي بار اهميت زيادي دارد اما نبايد از هل دادن و کشيدن بار غافل شد. زيرا اين دو نيز از روش هاي حمل و جابجايی بار به شمار مي روند و از فعاليت هاي متداول در زمينه هاي مختلف به ويژه در حمل اثاثيه منزل است زيرا کارگر اسباب کشی به روش هاي مختلفي بار و اثاثيه را جابجا مي کند. و اطلاع از روشهاي ارگونوميک در بلند کردن , هل دادن و کشيدن بار جهت پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار بسيار مهم است. مواردي که نقش کليدي در تعيين ميزان نيروي اعمال شده در اين دو وضعيت دارند شامل توجه به وضعيت تماس کفش و زمين و وضعيت بدني فرد هنگام اعمال نيرو مي باشد.
در اين مورد بايد کف زمين , کفش کارگر و وجود فضاي کافي براي تغيير وضعيت بدني فرد مناسب باشد.

توجه به عوامل مختلف در آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار

براي پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حمل و جابجايی بار توجه به عوامل مختلف از جمله عوامل فردي شامل:

 • سن
 • جنس
 • نوع لباس
 • مهارت فردي در بلند کردن بار و ساير فعاليت ها

اهميت زيادي دارد. از ديگر فاکتورهايي که بايد مورد توجه قرار گيرد مي توان به:

 • وزن بار
 • اندازه بار
 • دستگيره
 • بي ثبات و ليز بودن بار

اشاره نمود.فرم ثبت نظرات کاربران

گزینه های ستاره دار (*) را تکمیل کنید

ارسال پیام شما با موفقیت انجام شد